Casa Solà Morales
passeig d'en Blay, 38-40
Olot
1913-1916

Arquitecte
Lluís DOMÈNECH i MONTANER

Habitatge.

Casal unifamiliar entre parets mitgeres de planta baixa, entresol i tres pisos, amb jardí posterior, situat al passeig del Firal. Es tracta de la reforma d’un edifici existent, de 1781. L’esgrafiat de la façana, d’època barroca, fou restaurat. Domènech i Montaner va afegir la tribuna del costat esquerre del primer pis; va reformar la planta baixa i l’entresol, on destaca el conjunt de finestres, que recorden la casa Lleó Morera del passeig de Gràcia de Barcelona, del mateix autor; i, també, va realitzar la galeria de finestres de la tercera planta i el ràfec, amb decoració de ceràmica. Artiste : Eusebi Arnau, escultor

Bé Cultural d'Interès Nacional (Catàleg de béns i paisatges d'Olot)