Can Nadal
Rambla Onze de Setembre
Cassà de la Selva
1905

Arquitecte
desconegut

1905 :
Habitatge 2003 :

Ajuntament Casal aïllat enmig d’un antic jardí avui convertit en parc públic, situat en una posició perimetral respecte del nucli urbà de la seva època. Actualment és l’Ajuntament. Es tracta d’un edifici de planta quadrada, amb planta baixa i un pis. Els cossos centrals de les quatre façanes, que sobresurten una mica de la resta del parament, pugen una planta més i formen al terrat una espècie de creu coberta a dues aigües amb vessants de pendent acusat. Aquests cossos centrals acabats en un remat que s’aproxima a un triangle isòsceles trenquen l’estatisme i l’efecte de “bloc cúbic” que tindria l’edifici i li donen verticalitat, ajudats pels vessants de la coberta de teula plana vidrada. Cada façana parteix d’una composició simètrica, amb l’esmentat cos central i dos de laterals, que responen, més o menys, a un esquema similar d’obertures, però cada una és diferent, tant en la posició i forma de portes i finestres, com en els elements decoratius. La decoració es disposa principalment al voltant de portes i finestres, i en els remats de l’edifici, tant el que configura la barana del terrat, com els dels cossos centrals. La influència barroca es nota en bona part d’aquests elements decoratius, tant en la forma general de la barana del terrat o en el porxo d’accés com en relleus que representen garlandes de flors i elements decoratius com ara boles de remat. Però per altra banda, es percep també la influència de formes gòtiques. Es pot parlar d’un edifici eclèctic. Tanmateix, es pot parlar de certs aspectes propers al Modernisme: la profusió decorativa, els relleus amb decoració floral, la mateixa barana del terrat, els elements de ferro forjat amb decoració floral de les baranes, etc.