Bloc Batlle
c. Fontanilles, 2 / Nou, 13
Girona
1909

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatges, baixos comercials.

La reforma d’aquest edifici d’habitatges amb baixos comercials, de planta baixa i quatre pisos, amb façana en tres carrers del barri antic, és el primer encàrrec important de Rafael Masó, que cal situar a la seva etapa modernista. Cal destacar el coronament, amb un tractament ondulant i colorista amb ceràmica vidrada verda i groga i l’ús d’unes figures ceràmiques en forma de mussol estilitzat. També cal destacar el joc volumètric aconseguit mitjançant la disposició de les tribunes al carrer Nou. Al carrer Fontanilles no hi ha voladissos i la disposició de les obertures mostra una influència vienesa. L’interessant esgrafiat amb motius vegetals, a la part superior de la façana del carrer Fontanilles, no és de Masó. La façana del carrer Sant Francesc prové d’una reforma posterior i no té res a veure amb les altres.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.C.R.I. del Barri Vell de Girona)