Casa Corominas
plaça Marquès de Camps, 2
Girona
1927

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatge, baixos comercials.

Aquest edifici d’habitatges, amb baixos comercials entre mitgeres, de planta baixa i tres pisos, amb façana a una plaça, és una reforma i ampliació d’un edifici de 1884 que Masó va realitzar a l’última etapa de la seva carrera. Masó planteja una composició d’acord amb tres eixos d’obertures. Destaquen la gran tribuna amb vitralls flanquejada per finestres ovalades i els esgrafiats de la primera planta. També alguns elements de ferro forjat, com els que es troben en els punts d’unió entre la part superior de la tribuna i els balcons de la segona planta. Compositivament, hi destaquen també les dues pilastres que comencen sobre de la tribuna i que suporten una pèrgola-glorieta al terrat, que actua com a element de coronament de l’edifici. Aquest edifici presenta un llenguatge d’influències neobarroques proper al Noucentisme de la segona generació que va caracteritzar a arquitectes com Josep Goday. En aquest cas, el llenguatge masonià més característic —inclòs el Noucentisme de la primera generació—, es troba a la tribuna, en certs aspectes dels esgrafiats i en el cromatisme general.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni de Girona)