Bloc Cots
c. Santa Clara, 53
Girona
1924-1927

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatges, baixos comercials.

Edifici d’habitatges amb baixos comercials entre mitgeres, de planta baixa, quatre pisos i golfes, situat en el centre històric. Pertany a l’última època del seu autor, immers plenament en un Noucentisme molt personal, que utilitza una geometria estricta en la composició i els elements decoratius, i que incorpora elements del barroc popular. En aquesta façana de gran verticalitat, es poden diferenciar quatre parts. En primer lloc, la planta baixa, amb un doble arc suportat per columnes revestides de ceràmica negra amb relleus ondulats, i creuat per un element horitzontal a manera de marquesina, revestit inferiorment de ceràmica verda; i obertures més petites als extrems de la façana. En segon lloc, la primera planta o principal, caracteritzada per un balcó corregut amb barana de pedra i balustres ceràmics als costats. Exceptuant el balcó, la disposició i les formes de les obertures són iguals que en els pisos superiors. En tercer lloc, el cos de l’edifici, caracteritzat per dobles obertures agrupades en dos eixos, emmarcades per revestiments ceràmics i amb balcons de baranes metàl•liques. A l’eix central, massís, hi ha un gran plafó vertical d’esgrafiats amb motius de raïms i vinyes, que comença a la segona planta i arriba fins a la quarta, deixant espai, a sota, per col•locar un rellotge quadrat i, a sobre, per un plafó decoratiu també quadrat. Als laterals hi ha dos marcs esgrafiats amb plafons decoratius de ceràmica a les parts superiors i inferiors, que són la nota de color de l’edifici, juntament amb la ceràmica verda, perquè els esgrafiats son bicolors, de tons semblants als suaus blaus, grisos i negres de gairebé tota la resta d’elements. Per últim, els golfes, amb dues grans finestres apaïsades, amb un pilar central, coberta per un potent ràfec recobert de ceràmica. A l’edifici apareixen alguns altres detalls decoratius com pàmpols i raïms esgrafiats sobre els arcs centrals de l’entrada, sanefes esgrafiades amb motius en cordó, etc.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni de Girona)