Casa Franquesa
c. Santa Clara, 51
Girona
1901

Arquitecte
Eugeni CAMPLLONCH i PARÉS

Habitatge, baixos comercials.

Edifici d’habitatges amb baixos comercials, entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, situada al centre de la ciutat. La planta baixa ha estat modificada, però els pisos presenten una façana amb detalls interessants. Les plantes primera i segona estan clarament separades mitjançant una motllura horitzontal. La planta segona té una galeria de finestres corregudes i un ràfec a la part central, i paraments massissos laterals que sobresurten per sobre del ràfec i creen un reemat de perfil retallat. Destaquen, en primer lloc, les obertures de la planta principal. Són tres obertures similars, disposades de forma simètrica a la façana. Es diferencien en el fet que la central correspon a un balcó i les laterals són finestres. Les llindes estan decorades amb una motllura que tanca una àrea curvilínia que conté esgrafiats amb motius vegetals i florals, i que confereixen color a la façana. Són especialment interessants les baranes baixes de les finestres, de ferro forjat amb línies corbes i elements florals i, sobretot, el balcó central, amb llosa de ferro i ceràmica suportada per mènsules de ferro forjat en “fuetada” i barana de ferro forjat molt treballat en formes corbes, helicoidals i peces florals. Al pis superior també hi ha ampits de ferro amb decoració i relleus florals de ceràmica.