Casa Masó
c. Ballesteries, 29
Girona
1911-1918

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatge, baixos comercials.

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres o quatre pisos, segons les zones, situat al barri vell de la ciutat, i amb façana posterior sobre el riu. Masó va agrupar i va reformar al 1911-1912 tes cases per destinar-les a habitatge propi i impremta familiar. Aquest fet condiciona la composició de la façana i explica certes diferències entre les seves parts. Presenta elements de diverses influències, des del tractament proper a una casa pairal tradicional de la planta baixa, fins a la tribuna sezessionista, però sempre tractats amb gran cura del detall. Cal destacar l’ús de ceràmica vidrada, les baranes dels balcons, les vidrieres decorades amb roses i el vestíbul, amb dos interessants llums de ferro forjat i revestiments ceràmics amb influència de l’arquitectura tradicional. Al 1918-1919 va reformar la façana posterior amb una reinterpretació de les tradicionals galeries sobre el riu, en les quals va utilitzar de manera important la ceràmica vidrada, que dóna a la casa un aspecte singular respecte de la resta de façanes que donen al riu. Se n’han conservat bé els interiors.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.C.R.I. del Barri Vell de Girona)