Casa Montseny
c. Universitat de Montpeller, 3
Girona
1919

Mestre de obres
Antoni MONTSENY i SALVAT

Habitatge.

Casa unifamiliar amb jardí, pis i golfes, amb la façana alineada al carrer, situada en una zona d’eixample una mica allunyada del centre de la ciutat. Fou construïda per un mestre d’obres, per a ús propi. És una barreja d’elements artesanals populars amb elements de l’arquitectura culta, d’influències gòticomodernistes. En aquesta casa de volumetria complexa destaca especialment la barbacana amb mènsules de fusta esculpides en forma d’animal. També el maó que assenyala els punts singulars i contrasta amb arrebossat llis de to clar. Pel que fa al volum, és interessant el cos sortint de l’entrada i el balcó corregut situat a sobre, de perfil sinuós. Cal esmentar també el petit sòcol de pedra, els relleus i els capitells ceràmics de les obertures, així com les reixes i les baranes de ferro.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni de Girona)