Casa Norat
Rambla Llibertat, 25
Girona
1912

Arquitecte
Joan ROCA i PINET

Habitatges, baixos comercials.

Reforma d’un edifici entre parets mitgeres, d’habitatges i baixos comercials, amb planta baixa i quatre pisos. És un dels edificis modernistes més interessants de Girona, situat a la Rambla, el passeig més emblemàtic de la ciutat, i que dóna al riu per la part posterior. La façana de la Rambla, en un llenguatge influenciat per l’obra de Domènech i Montaner, està dominada per la gran tribuna del pis principal, que forma una unitat compositiva i ornamental amb la planta baixa, amb la pedra com a material dominant. D’uns basaments amb relleus florals, sorgeixen quatre columnes i dos semipilastres laterals, amb capitells florals —clarament domenequians— que suporten els dos grans arcs d’accés i tres de petits que es formen als intersticis, tots de formes trilobades d’influència àrab transmesa a través de Domènech i Montaner. Sobre les columnes sorgeixen quatre mènsules de pedra amb relleus vegetals que aparenten suportar la tribuna i que continuen cap amunt amb els basaments i columnetes que estructuren la tribuna, i els muntants del balcó situat a sobre, amb una interessant barana de ferro. Aquesta tribuna de pedra, de formes ondulants, presenta una rica decoració escultòrica, així com interessants vitralls amb decoració floral. Està decorada amb relleus florals tant a la part inferior, com als basaments i als capitells de les columnetes —semblants a les de la planta baixa. A la part superior, apareixen relleus de bustos femenins i animals fantàstics. Els pisos superiors passen quasi desapercebuts darrere de la tribuna, tot i que la façana, molt plana, presenta esgrafiats florals, en el mateix to que la resta del parament. L’últim pis, amb obertures corregudes a la manera de les tradicionals golfes, i un remat ondulant, posa el contrapunt a la planta baixa i a la tribuna. Val la pena esmentar també la façana del riu, que encara que no destaqui tant en el seu entorn com la façana principal, té una interessant composició de les obertures, d’influència sezessionista. Rehabilitació : 1995

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.C.R.I. del Barri Vell de Girona)