Destil·leries Gerunda
c. Sant Joan Bosco, 53
Girona
1911

Arquitecte
Enric CATÀ i CATÀ

Edifici industrial de planta baixa i dues plantes pis, situat als afores del nucli del Pont Major, a la continuació del carrer Major, cap a Girona. Inicialment concebut per anar entre parets mitgeres, ha quedat com un edifici aïllat. La façana presenta una composició de línies horitzontals, a partir de les agrupacions d’obertures, la cornisa i, sobretot, els balcons correguts, que contrasta amb la verticalitat de l’eix central de remat. Les portes i les finestres de la planta baixa s’unifiquen en dos grups, en una interessant composició, i deixen precisament massís l’eix central. S’utilitza la pedra fins a l’arrancada dels arcs d’aquestes obertures. Així, sobre un sòcol de pedra, es disposen gruixudes columnes i estilitzats capitells o impostes, que constitueixen un dels elements d’interès d’aquest edifici. A partir d’aquí, els arcs, les pilastres, les cornises i els altres elements singulars són de maó, que destaca sobre el fons remolinat en un color clar de la façana, i mostra les seves possibilitats expressives. Juntament amb el maó, cal destacar la ceràmica verda que s’hi combina al voltant de les obertures i produeix un interessant contrast cromàtic entre el vermell i el verd. Algunes de les peces ceràmiques tenen relleus com les espirals que acaben el cordó decoratiu al voltant dels balcons del primer pis. Per últim, s’ha d’esmentar les baranes de ferro forjat dels balcons, amb decoració de motius en espiral.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni de Girona)