Destil·leries Nicolau Regàs
c. Pont Major, 67-73
Girona
1908

Arquitecte
Enric CATÀ i CATÀ

1908 :
Destil·leria 2003 :

Biblioteca Edifici industrial entre mitgeres de planta baixa i un pis, situat al carrer Major del nucli del Pont Major. Actualment se n’ha restaurat la façana i reformat i ampliat la resta; es convertirà en biblioteca. És un edifici de composició horitzontal, només trencada a la part central, amb el remat i el grup de finestres arquejades, que combina la pedra, el maó i la ceràmica de color verd. La planta baixa està formada per cinc obertures d’arc rebaixat de maó suportades per gruixudes columnes de pedra amb base i capitell estilitzat. En una d’aquestes obertures, es conserva una interessant reixa de ferro forjat. Sobre els arcs de maó apareix una motllura de pedra que els ressegueix: unifica, d’aquesta manera, aquestes obertures de la planta baixa i ressalta l’horitzontalitat del conjunt, juntament amb el lleu ressalt del parament de maó que forma una línia tangent pels punts més alts d’aquesta motllura de pedra. A la planta pis, rematada per una cornisa de pedra i maó, hi destaca l’obertura central, partida en quatre mitjançant pilars de maó amb ceràmica. Tres peces de ceràmica amb relleus constitueixen una espècie de capitell. Sobre la finestra, seguint-ne la forma circular, hi ha el rètol de l’edifici, amb lletres i decoracions de color verd, retallades en el maó. Per últim, cal esmentar els petits relleus de pedra sota la motllura de remat d’aquesta part central, que indica l’any de construcció de l’edifici. Rehabilitació : 2002

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni de Girona)