Farinera Teixidor
c. Santa Eugènia, 42
Girona
1910-1923

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

1923 : Fàbrica
2003 :
Seu diari

Complex industrial situat en una zona d’eixample de la ciutat. Fou construït en diverses etapes, que mostren algunes diferències estilístiques. És, sens dubte, l’edifici més emblemàtic de Rafael Masó i una de les obres més representatives del Modernisme a Girona, amb influències de Gaudí, de Makintosh i de la Sezession vienesa. És un monument en el paisatge de la ciutat. Ha estat restaurat fa pocs anys i actualment és la seu d’un diari. Els pinacles arrodonits, els revestiments de rajola blanca i el color blanc de les façanes abans de la restauració, al•ludeixen directament la idea de “muntanyes de farina”. El conjunt comprèn dos cossos units per un passatge alt, destinats a habitatge, el cos de la dreta, i a oficines, el de l’esquerra, construïts els anys 1910-11. A la dreta d’aquests dos cossos, el 1915-16, s’hi va afegir un magatzem. Posteriorment, el 1923, es van afegir dos altres magatzems a l’esquerra del conjunt. Per sota del passatge s’accedeix a l’interior de l’illa. El conjunt —cenyint-nos als edificis de major interès: oficines, habitatge i magatzem de1915— té un gran interès tant de volum i de composició com en els detalls decoratius, innumerables. De manera resumida, cal assenyalar la pedra de la planta baixa, amb diferents jocs de formes i textures d’acabat; l’estucat de la resta de paraments, sobre el qual destaca la rajola blanca, amb nombroses formes, relleus i detalls decoratius, entre els quals cal mencionar els pinacles en forma d’espigues de blat. No es pot oblidar els elements de ferro forjat: les reixes de les finestres, de les portes i de la tanca d’entrada; allí Masó hi crea un disseny també en forma d’espiga. Són també interessants els fanals de vidre blau i ferro forjat, els vitralls, les formes de les finestres i dels elements estructurals i constructius, les teules vidrades verdes, etc. Artistes : Nonici Cadenas, forja / Ceràmica Coromines, ceràmica Rehabilitació : Arcadi PLA i MASMIQUEL (1996)


Bé Cultural d'Interès Nacional (P.E.P. del patrimoni de Girona)