Escola
c. Major, 59
Sarrià de Ter
1909

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Edifici escolar entre parets mitgeres, en un poble a prop de Girona que a principi de s. XX consistia en poc més que el carrer Major o carretera de Girona a Figueres i a França. Alfons Teixidor, l’industrial propietari de la casa Teixidor i la farinera Teixidor, és qui patrocina la construcció d’aquestes escoles, que encarrega a Rafael Masó, el mateix arquitecte que va construir els altres edificis. L’edifici consta d’un cos de planta baixa i pis on destaquen els grans finestrals propis d’una escola, i un altre cos més estret, amb una planta més, en forma de torre, on se situa l’entrada. Encara que en una observació ràpida només es percep la torre com a element que destaca del conjunt i que configura un típic esquema volumètric modernista, de seguida es comença a apreciar la riquesa dels detalls compositius i decoratius de la façana. Marcs de les finestres amb forma d’arcs, pilastres i sòcols d’estucat, ceràmica o pedra. Peces ceràmiques dels ampits, baranes de ferro forjat i, sobretot, les reixes de les finestres de la planta baixa, de ferro forjat de gran efecte plàstic.