Sant Miquel de la Roqueta
c. Indústria
Ripoll
1912

Arquitecte
Joan RUBIÓ i BELLVER

Petita capella inicialment als afores de Ripoll i actualment dins del casc urbà, al costat d’un turó. L’autor, Joan Rubió, fou col•laborador de Gaudí, la influència del qual es nota en el tractament dels materials, en aquest cas la pedra. En aquest edifici, com en altres del mateix arquitecte, veiem un interès per les formes cilíndriques i les cúpules al voltant de plantes centrals. Aquí es veu una influència de l’arquitectura bizantina i oriental en la composició de volums i l’organització de la planta, més enllà dels efectes decoratius. Encara que la capella combini aquesta organització central amb una altra de més longitudinal pròpia dels edificis religiosos occidentals. Aquesta capella es pot qualificar de petita obra mestra per la seva volumetria molt acurada i complexa, malgrat el seu petit tamany. Exteriorment està feta d’un únic material: la pedra, tant en els murs com en la coberta i, també, en diversos murs que completen el recinte i que formen un tot orgànic amb l’edifici. Es tracta d’una pedra tractada amb un aparell rústic d’efectes curosament buscats — com a la casa del doctor Bonada—, d’influències gaudinianes. L’efecte decoratiu es basa, doncs, en l’expressivitat del material de construcció. Únicament s’usa també el ferro forjat en portes i finestres, i a manera de reixa sobre els murs del recinte.