Balneari Vichy Catalán
c. Doctor Modest Furest i Roca, 32
Caldes de Malavella
1898-1904

Arquitectes
Gaietà BUÏGAS i MONRAVÀ
Manuel ALMEDA i ESTEVA

Complex termal situat en una gran propietat, que inclou jardins i parcs que envolten els edificis, i que es troba als afores de Caldes. Les dependències tenen planta baixa i pis o només planta baixa. La planta del conjunt edificat s’organitza a partir de dos eixos perpendiculars. A l’eix curt, s’hi troba l’edifici que dóna façana al conjunt. Es tracta d’un gran bloc allargat, amb torres a les quatre cantonades i a ambdós costats de l’entrada principal (façana sud), situada al centre i assenyalada amb un gran arc el•líptic. Al llarg de l’eix de major longitud, alineat amb l’entrada principal, hi ha la resta de dependències, que componen diversos cossos i volums situats gairebé tots al costat est de l’eix, i que creen una segona façana i un altre accés al costat oest, el qual se situa en el centre del volum que constitueix aquesta segona façana, en un cos sortint. Els diferents cossos que formen aquest complex van ser construïts durant un període de temps dilatat, són d’estils arquitectònics diversos i presenten graus diferents d’ornamentació. Hi domina un to eclèctic amb un aire arabitzant a causa de l’ús d’obertures amb arcs de ferradura. Amb tot, en el cos principal, a les torres de les cantonades i al volum que emmarca l’entrada, es perceben influències modernistes al segon pis i als remats de les torres, a l’arc el•líptic de l’entrada i al coronament del cos d’accés: la composició de les obertures, el joc del maó, les baranes de ferro, les formes dels pilars entre trams de barana i les dels elements de cantonada als terrats de les torres.