Casa-jardí Pla i Deniel
c. Mare de Déu del Carme, 14
Caldes de Malavella

Arquitecte
desconegut

Habitatge.

Conjunt de dependències annexes a una casa d’estil neoclàssic situada en una gran finca amb jardí a l’entrada del nucli urbà de Caldes. Es tracta d’un edifici de planta baixa i pis, situat a la cantonada de dos carrers, que continua mitjançant un cos de planta baixa cap a un pavelló a manera de torre, situat a l’altre extrem de la finca. En destaca la barana del terrat del cos baix, de ferro forjat i, especialment, el pavelló, petita construcció de planta baixa i pis, amb torre central d’un pis més, amb una treballada volumetria que ressalta les parts més singulars amb l’ús del maó, i amb baranes i remat de ferro forjat de gran interès. Estilísticament, el conjunt se situa a la tradició d’altres edificis catalans que fan servir el maó com a principal element expressiu (a finestres, cantonades, cornises i remats), juntament amb la ceràmica, especialment les cobertes amb teula vidrada, i amb el ferro forjat, de gran riquesa decorativa.