Rectoria i capelles de l'església parroquial
c. Rectoria
Lloret de Mar
1910-1917

Arquitecte
Bonaventura CONILL i MONTOBBIO

Aquest conjunt situat en el centre urbà, a l’església parroquial, consta, per una banda, de les dues capelles dels Santíssim i del Sacrament, enganxades a l’església a manera de braços d’un transepte. I per l’altra banda, del conjunt de dependències parroquials, edifici en angle que envolta els dos costats d’un pati o recinte tancat, i connectades amb una de les capelles. A les capelles, una mica diferents l’una de l’altra, a sobre dels murs construïts amb maó vist d’un color molt clar amb verdugades de color fosc destaquen especialment les cobertes amb cúpula central i petites cúpules perimetrals amb cobertes d’escames de ceràmica vidrada d’un gran efecte policrom. S’hi percep una influència bizantina, no molt freqüent a Catalunya, tret, precisament, d’alguns edificis religiosos. Per altra banda, de la rectoria, edifici clarament modernista, en destaquen els recobriments de ceràmica de colors clars de les parts altes i el maó vist que emmarca finestres i també es troba en algunes parts altes. De la volumetria, destaca el cos sortint de l’entrada, com una torre. També una espècie de tribuna girada 45º situada en una cantonada i el cos de la terrassa alta que acaba l’edifici pel costat aïllat, amb un remat a manera de merlets. Es pot dir que aquest edifici busca un efecte de castell, amb torre d’entrada, emfatitzada amb l’alt tram d’escales que hi condueixen, cossos que s’eleven com a inaccessibles, merlets de revestiment ceràmic, etc.