Ca l'Aragó
c. Mossèn Cinto, 26
Santa Coloma de Farners
1903

Arquitecte
Rafael MASÓ i VALENTÍ

Habitatge.

Edifici neoclàssic de planta baixa i dos pisos entre mitgeres, en un carrer del centre de la ciutat. La planta baixa de la façana i l’interior, els va reformar Rafael Masó. Aquest deixa vist el maó del mur de la planta baixa, sobre un sòcol de pedra, i hi col•loca, a continuació, un revestiment de rajoles de ceràmica vermelles i verdes posades a 45º, de l’altura de la barana del balcó. D’aquesta manera aconsegueix un efecte de gran contrast cromàtic amb la resta de la façana, estucada en color blanc. En destaca també l’efecte estètic de l’especejament constructiu del maó als brancals i dintells de les obertures, la forma de les obertures, les reixes de ferro forjat amb decoració floral, la porta de fusta i les rosetes amb motius decoratius amb ceràmica a banda i banda de la porta. En aquest edifici, es poden comparar les diferències i les similituds entre les reixes de les finestres de la planta baixa, de factura modernista, i les baranes del balcó, també de ferro forjat, però de factura tradicional. Com es pot veure, aquest és un altre exemple del Modernisme que valora el color, la força expressiva dels materials i de les solucions constructives, la decoració floral, la pedra, el maó, la ceràmica i el ferro forjat.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni arquitectònic de Santa Coloma de Farners)