Ca l'Oller
c. Major, 32
Santa Coloma de Farners

Arquitecte
desconegut

Habitatge.

Casal entre mitgeres en un carrer del nucli històric de la població. Es tracta d’un edifici de planta baixa, dues plantes i golfes semiobertes a la manera tradicional, amb obertures amb arc de mig punt o una mica rebaixat, separades per pilars, on s’assenyala l’arrancada dels arcs mitjançant l’ús de peces de maó fi; no es tracta, aquí, d’una reinterpretació modernista d’aquest element, sinó de l’element tal com solia ser. No es tracta d’un edifici pròpiament modernista. El seu modernisme és purament epidèrmic, en un grau màxim: revestiment de la façana amb un estucat d’esgrafiats amb decoració floral i baranes de ferro forjat als balcons de formes ondulades, línies corbes i alguns elements florals. Serveix com a exemple de la popularització que va aconseguir el Modernisme, que fou una de les causes de la llarga durada d’aquest estil a Catalunya, també quan a l’arquitectura “culta” ja feia temps que l’havia abandonat. En aquest edifici, són interessants els esgrafiats que emmarquen la part superior de les obertures, amb motius florals. De les baranes dels balcons, es pot dir que la seva forma bàsica —barrots helicoidals amb perfil de gerro acabats amb una mena de ganxo doblement corbat i amb flors de planxa de ferro sobre les peces horitzontals que uneixen el conjunt— es troba en centenars de balcons arreu del país, com a únic signe modernista present a la façana o que n’acompanya d’altres, probablement motius esgrafiats o elements ceràmics.

Bé Cultural d'Interès Local (P.E.P. del patrimoni arquitectònic de Santa Coloma de Farners)