Arquitecte
Hector GUIMARD

(1867 Lió - 1942 Nova York) Entrà a l’Escola de Belles Arts de París el 1885, esdevingué alumne de Genuys, Baudot i Raulin. Als anys 1895-1998, realitzà un immoble de lloguer el Castell Béranger, gràcies al qual esdevingué cèlebre. És una de les primeres construccions en què Guimard concep completament l’acondicionament exterior i interior en el nou estil, que ell mateix anomena “estil Guimard” i que a Europa pren de seguida el nom d’Art Nouveau. Els trets principals de l’estil Art Nouveau, fonamentats en la imitació de la natura són: la lògica, l’harmonia i el sentiment. Guimard va construir a París: el Castell Canivet, el Castell Henriette i les estacions de metro; a comarques: la vil·la “La Bluette” a Hermanville i la casa Coilliot a Lille. Cap a l’any 1915, continuà construint nombroses vil·les i cases de lloguer, però les seves obres no criden tant l’atenció. El 1925, participà a l’exposició Internacional de les Arts Decoratives i construí la “Mairie du Village français”. Als anys 1930, l’estil de Guimard esdevé “més tranquil”, l’arquitecte s’afegeix a les tendències dominants i deixa, de mica en mica, l’Art Nouveau.