Arquitectes
J. BAUHAIN
Edouard BARBAUD

(1860 Tracason – 1927) Participà a l’exposició Universal de 1900. Fou l’autor de l’antic Sindicat de l’Adrogueria al carrer del Renard, 12, a París (en col·laboració amb Bauhain). BAUHAIN J.-P. Edouard (1864 Burdeus - ?) Entrà a l’Escola de Belles Arts al 1885 per estudiar al taller d’André i Laloux. Participà a l’Exposició Universal del 1900.