Arquitecte
Paul AUSCHER

(1866 Marsella – 1932) Admès a l’Escola de Belles Arts de París al 1883, fou alumne de Guadet.