Résidence hôtelière
Carrer de Richelieu, 8
Paris 1er ardt
1908

Arquitecte
Constant LEMAIRE

Edifici molt important, en angle, amb set pisos. El cinquè pis enretirat forma un seguit de llotges al llarg de les façanes.

Les mènsules del cinquè pis, ornades amb branques i pomes esculpides, sorgeixen del cos de l’edifici, fan la impressió de ser una excrescència que crea un desequilibri de càrrega a les dues darreres plantes, en comparació amb la resta de la façana.

El tractament, més aviat clàssic, dels primers pisos s’interromp en els dos darrers pisos. Els ferros forjats dels balcons i de la porta reben un tractament clàssic.

La finestra d’angle del darrer pis s’acaba en forma de pinacle.