Oficines
Carrer Réaumur, 124
Paris 2° ardt

Arquitecte
Georges-Paul CHEDANNE

Exceptuant el darrer pis, la façana principal d’aquest edifici està composta d’una estructura metàl·lica, amb grans panys amb reblons i nombroses obertures.

La cinquena planta és peculiar a causa de les amples tribunes sostingudes, com la resta, per estructures metàl·liques corbes que alleugereixen el conjunt.

Finalment, el sisè pis està realitzat amb maó envernissat, l’ús del qual és habitual en aquesta època.