Cases
Carrer de l’Abbé de l’Epée, 14
Paris 5° ardt
1909

Arquitecte
George LEROY

Façana d’influència neobarroca, tot i que les tres petites teulades de la darrera planta, que s’obre sobre un balcó, recorden l’Art Nouveau.

Les llindes de les finestres estan tractades amb ceràmica. Les decoracions florals al voltant de la porta d’entrada i de les finestres sortints del primer pis són riques: grans fulles de card ondulants que tenen com a base una pota de rapinyaire o de felí amb urpes. Podem percebre l’asimetria dels ferros forjats de la porta d’entrada.

El ferro forjat parteix de la ventalla del costat esquerre per baixar cap a l’angle de la ventalla del costat dret, tot creant desequilibri i moviment. D’altra banda, el disseny de la porta es perllonga per una tija que envolta el balcó del primer pis.

Així, el balcó participa plenament en la construcció del motiu de l’entrada.