Cases
Carrer Saint-Jaques, 250
Paris 5° ardt
1904

Arquitecte
Elie LEROY

La façana d’aquest edifici és relativament simple, s’organitza sobre els tres pisos principals en dos trams de grans obertures que es recolzen al nivell de la primera planta; sobre una composició horitzontal de finestres geomètriques que formen la transició cap a la planta baixa composta per tres arcades.

Aquesta juxtaposició d’ordres diferents crea un moviment vertical. La decoració de la gran porta d’entrada i dels sòcols de les finestres de la segona planta ens recorden l’Art Nouveau.

D’aquesta manera, pel seu tractament arbori, les mènsules descendeixen per emmarcar la finestra del darrer pis, ja que es fonen dins el pla de la façana d’aquest pis sota la forma de gemmes.