Cases
Carrer de les Ursulines, 15
Paris 5° ardt
1900

Arquitecte
Charles LABRO

Edifici que fa cantonada, majestuós, amb una vasta façana principal. Aquesta façana està pautada per balcons correguts al segon pis i al penúltim, de la mateixa manera que un tram sortint forma una llotja en el seu vèrtex. Les flors esculpides ornen les motllures de les finestres. La porta d’entrada de ferro forjat presenta una decoració amb un motiu de flor, ondulant. La llinda de la porta està ornada amb medallons de ceràmica policromada amb una decoració floral que figura roselles, motiu idèntic al que trobem a sota del balcó de la penúltima planta. Les balustrades de les finestres del tram sortint constitueixen també una representació estilitzada amb motius vegetals com ara pomes.