Cases
Carrer Gay-Lussac, 15
Paris 5° ardt

Arquitecte
François SAULNIER

 

Edifici de carreus d’estil clàssic, però de façana interessant per la confrontació d’elements ondulants i elements rígids.

D’altra banda, la decoració floral als sòcols de les finestres principals anima aquesta façana llisa.