Restaurant "Le Grand Bouillon Camille Chartier"
Carrer Racine, 3
Paris 6° ardt
1905

Arquitecte
J-M BOUVIER

La part davantera del restaurant el “Grand Bouillon” s’estén sobre els dos pisos de l’edifici, i surt respecte de la resta de la façana.

La façana de la part davantera rep una decoració de plafons de fusta esculpits i miralls que s’intercalen amb grans finestres amb estructures metàl·liques fluïdes, que donen a la sala, a l’interior, lluminositat abundant.

Aquesta decoració de miralls i de plafons de fusta esculpits amb forma vegetal es troba a l’interior de la sala.

Efectivament, els murs amb faiances incrustades policromades estan pautats per estructures de fusta esculpides amb miralls i vitralls incrustats, amb decoració de lliris i de malva doble.

Protecció monument històric 1995: devanture et décors intérieurs