Comerços
"Félix Potin"

Carrer de Rennes, 140
Paris 6° ardt
1902-1904

Arquitecte
Paul AUSCHER

Tots els contorns de les finestres i dels aparadors d’aquest edifici de set pisos són típiques de l’esperit Art Nouveau, amb decoracions florals molt fluïdes, molt pures.

Les dues darreres plantes són veritablement un manifest d’aquest nou art de construir.

De forma arrodonida, es crespa com una rotonda en germinació. La tècnica d’aquesta part és molt particular per l’ús de formigó armat a la façana.

El penúltim pis té un balcó amb balustrada, que està suportat per mènsules amb estilitzacions florals que alleugereixen la monumentalitat de la construcció.

Protecció monument històric 1975: façades et toitures