Cases
Carrer de l’Abbaye, 6
Paris 6° ardt
1901

Arquitecte
Ch. CHABRO

És un edifici en cantonada amb set pisos; a la majestuosa façana, del 1901, es pot percebre com un retorn a l’ordre clàssic amb riques decoracions esculpides.

El balcó que forma l’angle al segon pis és molt important i reforça el caràcter robust de la façana.

Dues pilastres monumentals tenen com a base aquest balcó i s’eleven sobre tres pisos acabats amb capitells amb una rica decoració floral que suporta el balcó de la cinquena planta.

Cada balcó té mènsules amb decoració molt abundant, com els contorns de les finestres.