Cases
Carrer Monsieur, 21
Paris 7° ardt
1900

Arquitecte
Gustave GOY

 

És un immoble gran que fa cantonada, de carreus, amb una façana majestuosa i asimètrica.

L’esperit de l’Art nouveau es troba en la decoració de l’interior de l’immoble on podem admirar bells mosaics amb lliris als ronyons dels arcs.