Cases
Carrer de Grenelle, 151
Paris 7° ardt
1898

Arquitecte
Jules LAVIROTTE

Un edifici de carreus, de façana més aviat clàssica.

Tanmateix, les corbes fluïdes dels dos cossos laterals sortints i les decoracions esculpides sobre les mènsules fan referència a l’Art nouveau.

Aquest immoble no té, de tota manera, els trets típics de l’estil, com ara les realitzacions ulteriors de Lavirotte.

La porta d’entrada de fusta i ferro forjat té una decoració interessant.

A les corbes de ferro forjat i de fusta esculpida, observem en una ventalla un saure i a l’altra ventalla, un altre saure menjant un espigall.