Casa dels Àrums
Carrer del Champ de Mars, 33
Paris 7° ardt

Arquitecte
Octave RAQUIN

La façana d’aquest edifici, premiat al concurs de façanes al 1902, està pautada per les corbes dels trams sortints que formen tribunes al segon i tercer pis, així com per la decoració floral esculpida.

Les finestres del tram central del segon i tercer pis estan coronades per una llinda estilitzada, com si estiguessin cobertes per teixits.

La porta d’entrada està coronada per una marquesina de vidre i ferro forjat que té una decoració original amb motiu de fulles d’àrum, de la mateixa manera que les ventalles de la porta d’entrada.

D’altra banda, els respiralls reben un tractament fluïd, en l’esperit de l’Art Nouveau.

Protecció monument històric 1985: façade sur rue, hall d'entrée avec pavement de mosaïque