Cases
Avinguda Rapp, 29
Paris 7° ardt
1901

Arquitecte
Jules LAVIROTTE

Edifici de lloguer, construït el 1901; la seva façana fou premiada el mateix any al concurs de la ciutat de Paris.

Està tota recoberta de ceràmica d’Alexandre Bigot i té una decoració esculpida, animal i vegetal; hi ha qui veu en aquesta decoració un símbol sexual.

La façana està tractada amb molta exuberància per Jean-Baptiste Larrivé. Aquest edifici té set pisos i quatre trams disposats irregularment que destrueixen la simetria i creen moviment. Efectivament, el tram lateral esquerre sobresurt en tota la seva altura mentre que el sortint del tram dret s’interromp al tercer pis fent, així, la impressió que es crea un desequilibri al costat esquerre, cap a la finestra oval que domina el segon pis. És, doncs, una arquitectura focalitzada, amb una façana que crea tensió: hi ha un element en moviment que crea desequilibri. L’emmarcament esculpit de la porta d’entrada està compost per una decoració amb motius de tiges.

Aquest sorgeix del sòcol de la planta baixa per anar a trobar i recobrir l’emmarcament inferior de la finestra del primer pis que s’inclou, d’aquesta manera, en del motiu vegetal general de la porta. Les ventalles de la porta d’entrada de fusta esculpida, vidre i ferro, reben un tractament particularment exuberant.

A part de la decoració de ferros forjats corbs, amb motius florals, de saures i d’ocells, certs crítics hi veuen un símbol fàlic.

Protecció monument històric 1964: façade sur rue, toiture