Col·legi dels Italians
Carrer de Sédillot, 12
7° ardt / Paris
1899

Arquitecte
Jules LAVIROTTE

Aquesta construcció de Lavirotte és representativa dels criteris de l’Art Nouveau. Les formes de les obertures són molt fluïdes i el caràcter vegetal està molt ben remarcat. Les reixes de les baranes de ferro forjat tenen, en canvi, una decoració abstracta dissenyada per l’arquitecte. D’altra banda, la decoració vegetal feta de corbes i contracorbes s’imposa amb gran lleugeresa.

Protecció monument històric 1975: façades et toitures