Botiga de sabates
Carrer del Bac, 94
7° ardt / Paris
1900

Arquitecte
desconegut

Antiga botiga instal·lada amb aparador cap al 1900 per un comerciant d’adrogueria. L’encofrat de fusta representa una decoració típica de l’Art Nouveau, amb línies corbes fluïdes sobre tota la superfície de l’aparador.

Protecció monument històric 1984: devanture