Ceramic Hotel
Avinguda de Wagram, 34
8° ardt / Paris
1904

Arquitecte
Jules LAVIROTTE

Aquest petit edifici amb vuit pisos està tot recobert de gres d’Alexandre Bigot. Malauradament, des de 1904, els colors s’han anat destenyint a causa del sol. La façana té molt de moviment, la simetria desapareix amb la composició de les obertures i dels sortints. L’efecte del moviment el provoquen diversos elements: les línies fluïdes de les mènsules de la planta baixa que es transformen en el volum del sortint del tram lateral, fent impressió de creixement. Un altre element interessant: tiges o lianes que s’allarguen cap al primer pis per emmarcar-hi una finestra. Tota la façana està ricament decorada amb elements de ceràmica amb motius vegetals, molt realistes. Els balcons de la tercera, quarta i sisena planta ritmen la façana; el de la tercera planta té una decoració floral molt abundant i una balustrada decorada amb motius vegetals estilitzats. La quarta planta no té decoració, llevat de la balustrada de ferro forjat ornada amb vegetals estilitzats. Dues mènsules imponents, decorades amb flors dessota, sostenen el quart pis; la balustrada de ferro forjat té, igualment, una decoració vegetal estilitzada. Al 1905, aquest edifici rebé una menció del Conseil Municipal de la ciutat de París. Artistes : LAPHILIPPE, BIGOT Alexnandre

Protecció monument historic 1964: façade sur rue, toiture