Cases
Carrer de Rocher, 50
8° ardt / Paris
1904

Arquitecte
Lucien Robert ROY

Edifici de set pisos, la façana del qual està pautada per dos trams exteriors sortints i balcons als pisos segon, quart i cinquè, aquest darrer situat en el pla de façana. A la darrera planta, la façana està constituïda per una alternança de maons clars i pedra. Els balcons i els contorns de les finestres estan decorats de rics ornaments florals molt imponents, però molt fluïds. Pot cridar l’atenció el detall de la decoració amb motius d’algues al voltant de les finestres i de la porta d’entrada, Els ferros forjats de les ventalles reben un tractament abstracte incorporat a l’esperit de l’Art Nouveau. A l’interior del badalot de l’escala, s’imposa un vitrall amb motius de flors. Artiste : LEFEVRE Camille