Cases
Carrer Rodier, 10-12
9° ardt / Paris
1906

Arquitecte
Jean-Jules DESPRAS

La façana principal d’aquest edifici de cinc pisos ha retrobat la seva claredat gràcies a un recent estucat. Exceptuant el segon pis, totes les finestres tenen balcons comuns o individuals. Com podem veure al quart pis, aquesta composició dóna a la façana un ritme molt sostingut. Els esmentats balcons estan molt treballats i ofereixen una forma ampul·losa. La decoració cobreix tota la façana. Les mènsules dels balcons són molt flexibles amb una decoració floral estilitzada amb motius de flor de lis i d’espigall. El tram central i els dos extrems són sortints respecte els altres. La porta d’entrada de ferro forjat i vidre té poms molt fluïds estilitzats com a serps, com una cobra amb la llengua fora.