El restaurante "Julien"
Carrer del Faubourg Saint-Denis, 16
10° ardt / Paris
1850

Arquitecte
Alexande-Edouard FOURNIER

El restaurant, que data dels anys 1850, fou habilitat com a tal als anys 1902-1905 per l’arquitecte i propietari, Edouard Fournier. A l’interior, el restaurant té una decoració Art Nouveau caracteritzada per una abundància de motllures en forma de caps de dones envoltades de plantes i flors, miralls i plafons de pasta de vidre de qualitat realitzats per Louis Trézel; dels quals quatre representen dones que simbolitzen les estacions i altres figurant paons. El bar de caoba, a prop de l’entrada, és obra de l’ebenista nancinès Louis Majorelle. Artistes : TREZEL L., SEGAUD A.

Protecció monument històric 1984: décors intérieurs