Cases
Carrer d’Abbeville, 14
10° ardt / Paris
1901

Arquitectes
Alexandre i Edouard AUTANT

Edifici de lloguer de sis pisos construït amb pedra i maó. La façana fluïda conté tres trams, dels qual el del mig és lleugerament sortint i té una decoració abundant de plantes enfiladisses: tiges i fulles fan la impressió que el tram creix. Al cinquè pis, el tram central forma un llotja ricament ornada per fullatges, figures fantàstiques (quimeres) i dues columnetes de ceràmica verda. La porta d’entrada té una decoració fluïda amb motius de tiges que formes cors. La llinda de la porta de ceràmica representa les fulles del card. Artiste : BIGOT Alexandre

Protecció monument històric 1986: façades et toitures sur rue