Cases
Carrer de l’Orillon, 11
11° ardt / Paris
1915

Arquitecte
Pierre-Auguste-Marcel COCHET

Malgrat que sigui de 1915, aquest edifici presenta característiques de l’Art Nouveau; les decoracions de ceràmica amb motius florals estan molt ben conservats i mantenen encara una gran lluminositat. A més, l’ús del maó dóna color a l’edifici.