Cases
Carrer Dorian, 6
12° ardt / Paris
1909

Arquitecte
J. FALP

Immoble de carreus amb cinc pisos i cinc trams que s’alternen: tram ample, tram estret. El tram central sortint està sostingut per dues mènsules imposants que emmarquen la porta i que parteixen del sòcol i van fins al segon nivell. El mur del cinquè pis, lleugerament enretirat, forma un balcó en tota la llargària del pis. L’organització de la façana és tan fluïda com la seva decoració. Les finestres estan emmarcades per dues mènsules i arcs ultrapassats que sorgeixen del mur. La decoració esculpida del cinquè nivell del tram central i la de la llinda de la porta contribueixen a la lleugeresa de la façana. Els caps femenins amb cabelleres abundants ornen el cos de l’edifici per tot arreu. Tot el tram de sota de la finestra del primer pis té una decoració de noies. Les llindes de la finestra del darrer pis i de la porta d’entrada estan ornades amb busts femenins, però tractats de manera diferent. La llinda del cinquè pis representa una dona pentinada amb un barret i envoltada de flors. Dos gats esculpits a ambdues parts ornen el cos de l’edifici. La decoració de la porta representa una noia amb cabellera abundant, envoltada de flors. Els ferros forjats dels balcons reben una decoració floral.