Cases
Carrer Capri
12° ardt / Paris

Arquitecte
desconegut

Tots els edificis d’aquest carrer són obra del mateix arquitecte. Podem apreciar les influències de l’Art nouveau en el detall de la decoració. Les més significatives són les portes d’entrada dels números 5 i 11 bis, que tenen una decoració abstracta amb línies fluïdes “ de fuetada”. Al número 10 del Carrer Capri, hi ha un immoble de carreus que fa cantonada, constituït per tres trams sortints que formen les corbes fluïdes de la façana. El cinquè pis enretirat constitueix un balcó corregut de la llargària de la façana, excloent, tanmateix, el cos del tram de la cantonada. Les balustrades dels balcons de ferro forjat reflecteixen una inspiració Art nouveau. D’altra banda, els influències de l’estil són visibles en l’ornamentació de l’edifici. Les línies fluïdes de les mènsules suporten la cornisa com si sorgissin del mur. Les imposants mènsules que suporten els trams dels extrems estan ricament decorades amb flors i vegetals esculpits. La porta d’entrada és de vidre i ferro forjat. Presenta unes corbes voluptuoses que formen una decoració abstracta.