Cases
Avinguda de la Soeur Rosalie, 4-6
13° ardt / Paris
1905

Arquitecte
L. CHAUVIERE

La façana d’aquest immoble de carreus, amb sis pisos, està constituïda per una alternança asimètrica de trams sortints i enretirats. El sisè pis enretirat forma un balcó en tota la llargària del pis que inclou balcons convexos corresponents als trams sortints. És una façana d’estil eclèctic-Art nouveau, les influències del qual es noten en el detall de la decoració: les mènsules llises de la planta baixa que es fonen dins del mur, les flors esculpides que emmarquen les finestres o sobre la motllura plana de la porta. La decoració dels trams sortints és interessant: estan emmarcats per dos pilars encastats que acaben amb un arc de flors esculpides a sota de les finestres del cinquè pis. Els ferros forjats de les balustrades són de fabricació en sèrie. La porta d’entrada original rep un tractament abstracte Art nouveau.