Cases
Carrer de Tolbiac, 201
13° ardt / Paris

Arquitecte
desconegut

Petit immoble probablement de cinc pisos i un terrat en el seu inici. El sisè pis, molt enretirat, fou construït posteriorment. La façana conté dos trams laterals sortints i un balcó que forma dues llotges al quart pis. Els murs del quart i del cinquè pis estan revestits de maó envernissat, en canvi, els cossos dels trams sortints són de pedra. L’immoble està completament privat de decoració esculpida. L’única decoració que podem apreciar són els pilars de la barana de formigó del cinquè pis decorat amb un mosaic de ceràmica amb motius florals, i els frontons de les finestres dels trams sortints, iguals que el cinquè pis. Es pot dir que la façana no presenta trets típics de l’Art nouveau. A l’interior, a l’escala, podem apreciar mosaics amb decoració floral.