Cases
Carrer Gassendi, 32
14° ardt / Paris
1914

Arquitecte
Albert PRUGNAUD

Edifici de lloguer amb una façana amb decoració modesta que fou construït el 1914, a l’època del declivi de l’Art Nouveau. Les influències de l’estil es troben en el detall de la decoració de la llinda de la porta d’entrada principal que representa un mascaró envoltat de fulles i fruits salvatges. A l’interior, els vitralls amb decoració de fulles de roure i de glans estilitzats ornen les finestres que donen al pati.