Cases
Carrer Cassini, 3
14° ardt / Paris

Arquitecte
François SAULINIER

Petit edifici de pedra amb tres pisos i dos trams, la façana del qual mostra una gran fluïdesa. El tram dret crea un sortint que fa la impressió de moviment cap enlaire. En canvi, tot el quart pis sorgeix del pis precedent i forma una excrescència en relleu. Les obertures de finestres en forma d’ansa de cistell estan recobertes per una decoració discreta i fluïda: una successió de línies emmotllades. Els sòcols de les finestres estan ornats amb mènsules en relleu. Tot plegat fa la impressió de lleugeresa. La porta d’entrada té una decoració esculpida dins l’esperit de l’Art Nouveau, representant tres personatges humans. Un noi que toca el llaüt i dues noies que sostenen flors. Just a sota de les noies, a l’angle, podem percebre un ocell, potser una oreneta i el seu niu. Els ferros forjats dels balcons i de la porta són molt modestos pel que fa a la decoració, encara que el pom té una decoració abstracta. L’interior de la caixa d’escala està tractat amb la mateixa lleugeresa que l’exterior.