Cases
Carrer Antoine Chantin, 10
14° ardt / Paris
1909

Arquitecte
Gaston GRAUDJEAN

Edifici de lloguer amb set pisos i quatre trams, els extrems del qual formen un sortint sobre el segon i el tercer pis, que crea moviment en el pla vertical. En el pla horitzontal, la façana està pautada per balcons al segon i al cinquè pis, aquest darrer és el resultat de l’enretirament de la planta. La façana està animada per l’ús de diferents materials de construcció: els maons vermells i clars, els carreus i la ceràmica. Al quart pis, podem apreciar un remarcable fris de cards de ceràmica. El mateix motiu orna els altres elements arquitectònics com ara les llindes de les finestres, de la porta d’entrada i de les mènsules que l’emmarquen.